มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Delft แจกทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน เรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์ ปี 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Delft หรือ TU Delft แจกทุนค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวน ให้นักศึกษาจากต่างประเทศสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในคณะ Electrical Engineering และ Mathematics and Computer Science ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนที่ TU Delft มหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์

ผู้ที่สนใจทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทในคณะดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 2 ปี แจกทั้งหมดจำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (MSc) ในคณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ faculty of Electrical Engineering และ Mathematics and Computer Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีผลการเรียนดีเด่น โดยคิดเป็น 80% ของระดับ GPA สูงสุดในระดับปริญญาตรี

-มีผลคะแนน GRE ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผลคะแนน GRE

-ผลคะแนน TOEFL iBT, IELTS หรือ Cambridge (CPE,CAE หรือ BEC ขึ้นไป)

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครต้องอัพโหลดภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tudelft.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ