ทุนป.เอก ด้านสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมค่าครองชีพ ที่ Bournemouth University ประเทศอังกฤษ

คณะ Health and Social Sciences จาก Bournemouth University ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ Dorset County Hospital NHS Foundation Trust (DCH) เสนอมอบทุนการศึกษา Matched-Funded Ph.D. Studentship สำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร และนักศึกษาต่างชาติ

โดยทุนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสได้ทำงานที่ฝ่ายผดุงครรภ์ใน DCH เป็นเวลา 2 วันต่อสัปดาห์ และทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาวิจัย เป็นเวลา 3 วันต่อสัปดาห์ โดยทุนเล่าเรียนนี้สนับสุนนเป็นระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้นการศึกษาในเดือนกันยายน ปี 2018

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ได้รับเงินทุนสนับสนุน 14,777 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 633,000 บาท) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการฝึกอบรม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครควรแสดงให้เห็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวเอง และแรงจูงใจในการเล่าเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในเวลา 4 ปี

-คะแนน IELTS (Academic) 6.5 คะแนนขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ และส่งภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2018

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www1.bournemouth.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ