เข้าฟรี! FUTURE 4 U ค่ายวางแผนและบริหารเงิน วิเคราะห์การลงทุนเพื่อน้องๆ วัยเรียน

FUTURE 4 U, YOUR FUTURE AS A MILLIONAIRE เป็นกิจกรรมระยะสั้น จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ เด็กไทยได้มีความรู้ในการวางแผนและการบริหารเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การลงทุน ตลอดจนสร้างไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ของตนเอง ครอบครัว หรือสังคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมกิจกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการเงิน

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ ระดับชั้นม.2 – 6

 

จำนวนที่เปิดรับ:

40 คน

 

ค่าสมัคร:

ฟรี! (เพียงนำปากกา ดินสอ หรือสมุดเปล่าที่ไม่ได้ใช้มาเป็นค่าร่วมงาน เพื่อนำของเหล่านั้นไปบริจาคเพื่อการกุศล)

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2019 (เต็มแล้วปิดรับทันที)

 

วันที่จัดกิจกรรม:

6-7 กรกฎาคม 2019 (ไม่ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

The Rabbit Hub Bangkok (Ratchatewi)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เฟซบุ๊กกิจกรรม

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ