ค่าย “เล่า (ให้ได้) เรื่อง” โดยสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน ชวนน้องมาเล่าเรื่องให้โดดเด่น!!

สำหรับน้องๆ มัธยมวัยใสที่ชอบเล่าเรื่องผ่านสื่อ อยากรู้ อยากเล่น อยากลอง อยากทำหนัง ค่ายนี้รับรองโดนใจวัยมันส์!!

เนื่องจากในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผล ทางด้านบวกและด้านลบ สำหรับในด้านบวก ความเจริญดังกล่าวทำให้เยาวชนสามารถเพิ่มโลก ทัศน์การเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญา และความถนัดได้อย่างก้าวกระโดด

ในทางตรงข้าม หากเยาวชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ เลือกรับสื่อ และใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กโดยขาดวินิจฉัย วิจารณญานในการใช้สื่อ อาจเกิดผลกระทบที่ ไม่พึงประสงค์อันอาจประเมินค่าได้ทั้งในด้านต่อปัจเจกบุคคล ครอบครัว และต่อสังคมประเทศชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมเข้าสู่โลกยุค 4.0 อย่างเต็มที่
สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชนจึงจัดให้มีการอบรมโครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เยาวชนมีวิจารณญาณในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก สามารถเป็นผู้นำในการทำสื่อวิดีโอ สามารถแบ่งปันให้สังคมได้รับรู้เรื่องราวอันดีงามผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เกิดเป็นกระแสความดีบนโลกโซเชียลต่อไป

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ ระดับม.1-6 (สายอาชีวะก็สมัครได้นะจ๊ะ)

 

จำนวนที่เปิดรับ:

30 คน

 

ค่าสมัคร:

300 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

 

ปิดรับสมัคร:

25 มีนาคม 2019 (หากเต็มแล้วปิดรับทันที)

 

วันที่จัดกิจกรรม:

1-6 เมษายน 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ชมรมพุทธศาสตร์สากล 23/2 หมู่ 7 ถนนคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊คของกิจกรรมนี้

ใบสมัครออนไลน์

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ