งานสัมมนาขั้นสูง SAR CAMPBELL มอบทุนสนับสนุนให้กับผู้ที่เข้าร่วม 10 คน

ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Vera R. Campbell สถาบันเพื่อการวิจัยขั้นสูง (SAR) จึงได้มอบข้อเสนอสำหรับการสัมมนาระดับสูงที่มุ่งเน้นไปที่ยังสถานะของสตรีในประเทศกำลังพัฒนาและเสนอเส้นทางสู่กลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ความเจริญรุ่งเรือง และสงบสุขโดยทั่วไป

สถาบันเพื่อการวิจัยขั้นสูง (SAR) มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทุนการศึกษาขั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์ในด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปะอเมริกันพื้นเมือง

ตั้งแต่ปี 1907 SAR ได้สนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาอย่างมากมาย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทางสถาบันจะสนับสนุนในด้านของตั๋วเครื่องบินไป – กลับ, ค่าที่พัก, ค่าวีซ่าและอาหารทุกมื้อสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 10 คน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ จะได้รับคืนในอัตรา USD 500 (ประมาณ 15,800 บาท) ต่อผู้เข้าร่วมสำหรับการเดินทางภายในประเทศ

SAR จะคืนเงินค่าเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 5 คนในอัตรา 1,700 เหรียญสหรัฐต่อคน (ประมาณ 53,800 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเป็นนักวิชาการสตรีหรือนักวิชาการ / ผู้ปฏิบัติงานจากประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของการสัมมนาคือเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงมืออาชีพและการแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมและต้องการการสนับสนุน จะต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางอีเมลไปที่ [email protected]

เฉพาะใบสมัครที่สมบูรณ์ซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาของ SAR เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา

*รายละเอียดใบสมัครสามารถดูได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ