ทุนสนับสนุนเข้าร่วมงานสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (ILS)

UNOG จัดสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในปี 1965 โดยเนื้อหาในการสัมนานั้นเกี่ยวข้องกับการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการกฎหมายสากล (ILC) เป็นระยะเวลาสามสัปดาห์

หลังจากนั้น การสัมมนานี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับการออกแบบมาสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขากฎหมายระหว่างประเทศ นักวิชาการรุ่นใหม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงนักกฎหมายรุ่นเยาว์ในสาขากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทั้งในการทำงานของ การประมวลและการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศที่ก้าวหน้า

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักกฎหมายที่มาจากระบบกฎหมายและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการในวาระของคณะกรรมาธิการ

สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือ งานสัมมนากฎหมายระหว่างประเทศนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำกฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้สมัครจะต้องพิสูจน์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศบนพื้นฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือประสบการณ์วิชาชีพที่สำคัญในสาขานั้นๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การสัมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย แม้ว่าทางสหประชาชาติจะไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมในการเดินทางหรือการยังชีพสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ แต่ในทุกปี จะมีการมอบการสนับสนุนให้กับผู้เข้าร่วม ที่เดินทางมาจากประเทศกำลังพัฒนา เช่น

– ทุนการศึกษาสำหรับการยังชีพ

– เงินช่วยเหลือค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งจะจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมเมื่อเดินทางมาถึงที่หมาย

*รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้เข้าร่วมประชุม 25 คนที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

– ประสบการณ์ทางกฎหมายและภูมิหลังทางวิชาการ

– ประโยชน์ของการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ สำหรับต่อยอดในอาชีพของผู้สมัครและประเทศของเขา / เธอ

– มีความรู้ด้านภาษาอย่างน้อยสองในสามของภาษาที่ใช้ในงานสัมมนา (อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน)

– ความพร้อมของกองทุนเพื่อการร่วมมิตรภาพ

การสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา แต่คณะกรรมการคัดเลือกจะไม่เปิดเผยแรงจูงใจในการเลือกและการตัดสินใจของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถโต้แย้งได้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจกรุณากรอก ใบสมัครออนไลน์ ที่แนบไว้และแนบเอกสารดังต่อไปนี้:

– ข้อมูลส่วนบุคคล

– ข้อมูลของระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา

– ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

– เอกสารงานวิชาการและสิ่งพิมพ์หลัก

– จดหมายแสดงแรงจูงใจ (ขั้นต่ำ 400 คำ, สูงสุด 800 คำ; รวมถึงเหตุผลการขอการสนับสนุนใดๆ

– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ ต้องลงนามและลงวันที่ในปี 2019 โดยอ้างอิงจากการสัมมนาโดยเฉพาะจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ (เช่นมหาวิทยาลัย รัฐบาล หรือสมาชิกของคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ)

 

ปิดรับสมัคร:

8 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ