กรมประชาสัมพันธ์ ชวนเยาวชนร่วมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

อีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่นอกจากเยาวชนของชาติจะได้ประลองไอเดีย ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ด้วย

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

โครงการนี้ เกิดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมาย

และเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และมาตรการที่ทางราชการกำหนด

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน:

เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ไม่จำกัดเพศและการศึกษา

 

กติกาการประกวด:

– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องสมัครร่วมกิจกรรมเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน และสามารถดำเนินกิจกรรมตามที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยส่งคลิปวิดีโอได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะ โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” รวมอยู่ด้วย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และต้องมีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี 4.2.4ผลงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 30 วินาที และมีความยาวไม่เกิน 2 นาที เท่านั้น โดยไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละเรื่องต้องมีความละเอียดอย่างต่ำ HD(1280×720) เป็นไฟล์ประเภท .MP4 เท่านั้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

 

กำหนดระยะเวลา

– เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 4 – 26 มีนาคม 2562

– กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ จังหวัดระยอง

– เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำคลิปวิดีโอ และส่งผลงานภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผลงานคลิปวิดีโอสั้นที่ชนะเลิศจำนวน 3 คลิป ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

 

รางวัลการปะกวด

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

– สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

– หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1604, 1607

– หมายเลขโทรสาร 0 2270 1443, 0 2618 2356

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ