ร่วมฟังบรรยายพิเศษ แนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

Admissions-Office ร่วมกับ Schwarzman Scholars จัดการบรรยายพิเศษ แนะนำหลักสูตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.30 น. ณ Admissions-Office อาคาร พหลโยธินเพลส ชั้น 8 (ใกล้กับ BTS สถานีอารีย์)

 

 

ทุนการศึกษา Schwarzman นี้จะมีให้สำหรับผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโท ในสาขา Global Affairs ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความโดดเด่นและความสามารถจากทั่วโลกได้รับทุนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอย่าง Tsinghua University ในเมืองปักกิ่ง (หลักสูตรในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ค่าเดินทาง, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตลอดระยะเวลา 1 ปี

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุนนี้จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไม่จำกัดสาขาวิชา หรือหากยังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายจะต้องจบการศึกษาไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2019

– ผู้สมัครจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และไม่ถึง 29 ปีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2019

– ผู้สมัครต้องมีผลคะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 100 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 7.0 (หากผู้สมัครเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษมาก่อนไม่ต้องใช้ผลสอบนี้ยื่น)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://schwarzmanscholars.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ