เยอรมนีต้องการผู้อพยพจำนวน 260,000 คนต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน

จากผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติภายในสหภาพยุโรปไม่เป็นไปตามความต้องการของเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างนี้ เยอรมนีจึงต้องการแรงงานจากภายนอกสหภาพยุโรปจำนวน 146,000 คนต่อปี

 

 

เยอรมนีต้องการแรงงานอพยพใหม่อย่างน้อย 260,000 คนต่อปี ต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี 2060 เพื่อให้สอดคล้องกับการขาดแคลนแรงงานที่เกิดจากการลดลงของจำนวนประชากร ตามการศึกษาที่เผยแพร่โดย Bertelsmann Foundation

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวข้างต้น จะมีจำนวนประชากรประมาณ 146,000 คนต่อปีที่อพยพมาจากประเทศภายนอกสหภาพยุโรป

 

 

สืบเนื่องมาจากภาวะประชากรผู้สูงอายุ กำลังแรงงานในประเทศเยอรมนีจึงคาดการณ์ว่าจะลดลงหนึ่งในสาม หรือประมาณ 16 ล้านคน ภายในปี 2060 โดยที่ไม่มีการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งปัญหาการขาดแคลนแรงงานนี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก

 

 

ภายใต้สถานการณ์ที่คำนวณไว้ นักวิจัยสันนิษฐานว่า อัตราการเกิดจะเพิ่มขึ้น มีผู้หญิงที่กำลังทำงานเพิ่มขึ้น และอายุบำนาญก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 ปี

การศึกษายังคาดการณ์อีกว่าจะมีผู้คนจำนวน 114,000 คนที่อพยพมาจากประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป แต่ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ และการบรรจบกันทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มสมาชิก 28 กลุ่มจะไปลดแรงจูงใจสำหรับคนงานที่ต้องการตั้งถิ่นฐาน และทำงานในประเทศเยอรมนี

 

 

Jörg Dräger ผู้บริหาร Bertelsmann Foundation เผยว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่ามีพนักงานเพียง 38,000 คนที่เข้ามาพักในเยอรมนีในปี 2017

ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นอีกว่า เยอรมนีจำเป็นต้องปรับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอย่างเร่งด่วน เพื่อดึงดูดแรงงานที่มีทักษะปานกลางไปจนถึงทักษะระดับสูง เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยการจ้างงาน และมหาวิทยาลัยโคเบิร์ก

 

ที่มา: dw

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ