ทุน GKS จากรัฐบาลเกาหลี ศึกษาต่อป.โท และป.เอก ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศ

หนึ่งในทุนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศเกาหลีได้เปิดรับสมัครแล้ว!

นั่นคือทุน Global Korea Scholarship (GKS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศด้านการศึกษาและมิตรภาพระหว่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

– คอร์สอบรมภาษาเกาหลี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี

– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 40 ปีในวันเข้าศึกษา

– มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 80% จากสถาบันการศึกษาล่าสุด

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทภายในวันเข้าศึกษา

– ผู้สมัครที่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศเกาหลีไม่สามารถสมัครโปรแกรมนี้ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinkorea

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ