ฝึกงานกับ Google ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา ปี 2019

Google ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคช่วงฤดูร้อน ประจำปี 2019

โดยผู้ฝึกงานจะต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาที่กำหนด ซึ่งการฝึกงานในครั้งนี้จะได้รับค่าตอบแทนจากทาง Google ด้วย

หลักสูตรนี้ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ และเป็นโปรแกรมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถต่อยอดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ทั้งยังเปิดโอกาสในการมีประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษาในสาขาเดียวกันจากต่างประเทศ

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 12 สัปดาห์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ Google ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการฝึกงานที่ได้รับค่าตอบแทน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจะต้องพร้อมสำหรับการฝึกงานแบบเต็มเวลา 12 สัปดาห์

– มีใบอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกแบบเต็มเวลาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่กำหนดต่อไปนี้

– Information Systems

– Information Technology

– Applied Networking

– System Administration

– หรือสาขาที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงานในฝ่าย IT หรือฝ่ายสนับสนุน PC หรือในสภาพแวดล้อมการให้บริการที่เน้นด้านเทคนิคอื่นๆ

– มีทักษะการใช้โปรแกรมต่อไปนี้ : Linux, Mac, Windows

– มีความสามารถในการกำหนดค่าอัพเกรด และย้ายฮาร์ดแวร์พีซี ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การพิมพ์อื่นๆ

– มีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ LAN / WAN

– มีความเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสารองค์กร ความเป็นผู้นำ และการบริการลูกค้า

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ