การแข่งขันชิงทุนกว่า 2 แสนบาท กับโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัยครั้งที่ 10!!

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย ในโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ!!

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นความสนใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา และเพื่อให้เยาวชนนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งยังหวังจะช่วยสร้างรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการประกันภัย และสร้างเจตคติที่ดีของเยาวชนกับการประกันภัย

 

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก

เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยส่งใบสมัครมายัง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในรอบแรกจะเป็นรอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 30 ทีม จากทั่วประเทศ เพื่อไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

 

กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก

– โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)

– กำหนดแข่งขันรอบแรกซึ่งเป็นรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

– สถานที่สอบ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า)

– เกณฑ์ตัดสินจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับเพียง 30 จากทั่วประเทศ

– กรณีที่มีทีมที่คะแนนเท่ากันทางกรรมการจะตัดสินโดยให้ผ่านเข้ารอบทั้งสองทีม

– ประกาศผลสอบที่ website : www.tgia.org

– ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนภายหลังจากที่ได้เข้าสอบรอบแรกแล้ว

– ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการและได้รับเงินรางวัลจากโครงการนี้

 

กำหนดระยะเวลา

– ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

– กำหนดสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 

รางวัลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

– ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทรศัพท์ 0 2256-6032 – 8 ต่อ 612-615

– โทรสาร 0 2256-6040

– E-mail: preeyaphan@tgia.org

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ