โปรแกรมฝึกงานกับ Google สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ภาคฤดูร้อน (ป.เอก) ใน USA ปี 2019

Google เสนอหลักสูตรฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Intern) ระดับปริญญาเอก ภาคฤดูร้อน ปี 2019 สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งในปัจจุบันต้องกำลังเรียนในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

โดยการฝึกงานในครั้งนี้ จะมีค่าตอบแทนมอบให้ ระยะเวลา 12 – 14 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำงานกับโซลูชันทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการวิจัยและค้นหาคำตอบของการพัฒนาอย่างถูกต้อง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การฝึกงานในครั้งนี้ จะมีค่าตอบแทนมอบให้ ระยะเวลา 12 – 14 เดือน

 

ระดับการศึกษา:

การฝึกงานภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2019

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมต่างๆ ต่อไปนี้: C / C + +, Java หรือ Python

– ต้องกลับไปศึกษาต่อหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน

– มีทักษะภาษาโปรแกรมอย่างน้อยหนึ่งภาษา ในกลุ่มที่ระบุต่อไปนี้ : Java, C / C + +, C #, Objective C, Python, JavaScript และ / หรือ Go

– มีประสบการณ์ด้านการวิจัยในด้านต่างๆ เช่น อัลกอริธึม, สถาปัตยกรรม, ปัญญาประดิษฐ์, คอมไพเลอร์, ฐานข้อมูล, การทำเหมืองข้อมูล, ระบบแบบกระจาย, การเรียนรู้ด้วยระบบเครือข่าย

– สามารถแสดงให้เห็นภูมิหลังด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในโครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึมและการออกแบบซอฟต์แวร์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ