โครงการอาสาสมัครของ UN เปิดรับผู้สมัครอายุ 18 – 55 ปี พร้อมรับการสนับสนุนเต็มรูปแบบ

องค์การสหรประชาชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม UN ได้ระดมอาสาสมัครเพื่อทำหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในโครงการพัฒนา และปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับองค์กรระดับโลก เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้น

โครงการเปิดรับอาสาสมัครนี้ จะเปิดรับผู้สมัครทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี เพื่อทำงานในหน่วยต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนเต็มรูปแบบจากทาง UN

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุระหว่าง 18 – 55 ปี

– มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปในสายอาชีพ

– มีความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ สเปน หรือฝรั่งเศส

 

ค่าตอบแทนที่จะได้รับ:

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ….

– เบี้ยเลี้ยงของอาสาสมัคร ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

– ค่าตอบแทนซึ่งจะคำนวณจากระยะเวลาของงานและจ่ายเงินเมื่อเริ่มต้นงาน

– ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันการพิการ

– วันลาหยุดประจำปี

– การสนับสนุนเพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งคำนวณจากระยะเวลาของงานและจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการมอบหมายงาน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับเรื่อยๆ (ไม่ได้ระบุวันปิดรับสมัคร)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ