ทุนการวิจัยเต็มจำนวนระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่ Khalifa University อาหรับเอมิเรตส์

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Khalifa University ประจำปีการศึกษา 2021 ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดยเป็นทุนการศึกษา Graduate Research / Teaching Assistant (GRTA) Scholarship สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ประกันสุขภาพ

– สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมการวิจัยระดับนานาชาติ

– ค่าตอบแทนรายเดือนระดับปริญญาโท AED 8000 (ราว 68,000 บาท)

– ค่าตอบแทนรายเดือนระดับปริญญาเอก AED 10,000 (ราว 85,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครต้องมี Research Statement

– ผู้สมัครต้องมีผลรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี

– CV

– ภาพถ่ายขนาดเท่าหนังสือเดินทาง พร้อมพื้นหลังสีขาว

– หนังสือเดินทาง

– Personal Statement

– Statement of Purpose

– Two Recommendation Letter

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ku.ac.ae

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ