วลีและคำศัพท์ ‘การนำเสนอข้อมูลกราฟ & แผนภูมิ’ มีประโยชน์ทั้งการพูดและการเขียน

กราฟและแผนภูมิมักถูกใช้บ่อยๆ ในการนำเสนอข้อมูล ซึ่งในการศึกษาต่อหรือในการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้นั้นไม่ควรพลาดในการทำคะแนนเลยล่ะ!

ด้านล่างนี้คุณจะพบกับวลีและคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอและการเขียนตัวเลขและแนวโน้มต่างๆ เกี่ยวกับกราฟ และแผนภูมิ รายละเอียดดังนี้

 

 

การนำเสนอข้อมูล

– As you will see from this graph …

– I’d like to show you this chart on which you will see …

– Let me draw your attention to this part of the graph.

– Let’s look more closely at this month’s figures.

– This figure refers to the sales in China only.

– This pie chart shows our share of the European market today.

– As you can see, our main competitor has an even bigger share.

– The bar chart represents sales in our Asian outlets.

– Here you can see a comparison between …

 

 

 

การแสดงความคิดเห็น

เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้น

– a slight/constant/marked/substantial/increase in sales

– an increase of about/roughly/approximately/in the region of … %

– a little over/above what we predicted

– the recovery/upturn began in (month)

– an overall increase in …

– an upward trend in the demand for …

– sales reached record levels / reached a peak in (month)

– a strong surge in the sales of …

– by (month), the figure had risen to …

– we predict that sales will soar in the coming year / over the next … months

 

 

เมื่อมีข้อมูลลดลง

– just under our target

– way below our expectations

– a slight / notable / significant decrease in …

– the downturn began in (month)

– the situation began to deteriorate in (month)

– the number has continued to fall

 

 

เมื่อข้อมูลมีความผันผวน

– a slow start developed into steady progress in sales

– an initial upward trend was followed by …

– we note slight fluctuations through the year

– normal seasonal variations are the cause of occasional downward trends

– sales have been (rather) irregular

– the level / the rate has been unstable since …

– you will note a certain instability in the rate of …

 

 

การสรุปข้อมูล

– We must focus our attention on …

– What I suggest is …

– There is a necessity for …

– We need more …

– We have no choice but to …

– Appropriate measures must be taken

– The only option we have is to …

– These changes are inevitable.

– We will have to revise our estimation.

– The result / outcome will be …

– I strongly recommend …

– To conclude, I am happy / I regret to announce that …

 

 

รูปประโยคและคำศัพท์เหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งการนำเสนองานและการเขียนเกี่ยวการกราฟและแผนภูมิ ที่เชื่อว่าในโลกธุรกิจทุกคนต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นรู้ไว้และนำไปใช้เป็นประจำจะทำให้เกิดประโยชน์ได้มากๆ เลยล่ะ ^^

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ