3 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ยุโรป ประเทศเบลารุส!

ประเทศเบลารุสเป็นประเทศที่สวยงามในแถบยุโรป ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติมากมาย พร้อมทั้งมีค่าครองชีพต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป

นอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาดี มีคุณภาพสูง มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง แถมยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของทางแถบรัสเซีย อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่จำเป็นต้องลงเรียนภาษาก่อนหนึ่งปี หากพวกเขาไม่สามารถพูดภาษาเบลารุสหรือรัสเซียได้ ไปดูทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่ประเทศเบลารุสกัน

 

 

#1 Scholarships of the Belarusian President

ทุกๆ ปีทุนการศึกษาของประธานาธิบดีเบลารุสจะมอบให้กับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังทำวิทยานิพนธ์ในสาขาเฉพาะที่มีความสำคัญ เช่น วิทยาศาสตร์เฉพาะ, มนุษยศาสตร์, การแพทย์ เป็นต้น

 

 

#2 Belarusian State Technical University Scholarships

ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึง study scholarships, social scholarships, special scholarships, personal scholarships เป็นต้น ทุนการศึกษาเหล่านี้มีให้สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

 

#3 Yanka Kupala State University of Grodno Scholarships

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้รางวัลแก่นักศึกษาต่างชาติ 2-6 หลักสูตรตามผลการเรียน คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจในการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับการศึกษาปีแรก

นักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากระดับเตรียมอุดมศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาโทเต็มเวลาที่มีทักษะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาของ Scholarships of the Belarusian President อีกด้วย

 

 

ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยหากต้องการศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรป ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ ค่าครองชีพต่ำแถมยังมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติด้วย อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะสมัครทุนด้วยล่ะ! เมื่อโอกาสมาถึงจะได้รีบคว้าไว้ไม่ให้หลุดมือ ^^

 

 

ที่มา: forigen

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ