จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิต พร้อมโอกาสทุนการศึกษา 2,000 ทุน!!

วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาฝากกันค่ะ โดยเป็นการรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ผู้สมัครยังมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัยกว่า 2,000 ทุน

 

.

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โอกาสได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยมากกว่า 2,000 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทและปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-บัณฑิตจะต้องส่งใบสมัครให้พิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครเข้าศึกษาได้ ที่นี่

-ติดตามรายละเอียด สถานที่และวันเวลาในการสอบได้ ที่นี่

-ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

ปิดรับสมัคร:

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 23 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.grad.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ