รับสมัคร น.ศ. ป.ตรี – ป.โท เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ที่กรุงบรัสเซลส์และจาการ์ตา

EU Centre ในความร่วมมือกับ JMN-CMM จัดโครงการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ที่กรุงบรัสเซลส์และจาการ์ตา ในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2018 เพื่อแนะนำนักศึกษาในสหภาพยุโรป (EU) และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

โดยโครงการนี้เป็นการสำรวจทั้งสององค์กรในภูมิภาคว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และจะตอบสนองต่อความท้าทายกับระบบพหุภาคีในปัญหาโลกได้อย่างไร

โครงการ Summer Programme (เริ่ม 15-28 กรกฎาคม) เป็นการเปิดโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ EU และ ASEAN ให้มากขึ้นกว่าเดิม ทั้งเรื่องหน่วยงาน บรรทัดฐาน และนโยบาย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของโปรแกรมการศึกษา การเดินทางระยะสั้น และการคมนาคมในพื้นที่ และอาจได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Erasmus + / Jean Monnet ของสหภาพยุโรป

ผู้ที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับจากกรุงบรัสเซลส์และจาร์การ์ตา โดยสามารถขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้จาก EU Center จำนนวน 500 ยูโร (ประมาณ 19,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปี 4 และนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยจากอาเซียนและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-สำเนา Transcript

-Personal Statement (หนังสือแนะนำตัว จำนวน 500 คำ อธิบายเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้)

 

วิธีการสมัคร:

-CV

-สำเนา Transcript

-Personal Statement (หนังสือแนะนำตัว จำนวน 500 คำ อธิบายเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้)

-กรอกใบสมัคร ที่นี่

-ส่งคำร้องไปยังโปรแกรม Summer Program ผ่านทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eucentre.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ