ทุนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษาเอเชียตะวันออก ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

สถาบัน Graduate School of East Asian Studies (GEAS) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรระดับปริญญาเอก โดยจะเริ่มโครงการในวันที่ 1 ตุลาคม 2019 เปิดรับสูงสุด 10 อัตรา

GEAS เสนอหลักสูตรปริญญาเอก ระยะเวลา 3 ปี โดยมีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสังคม ได้รับการออกแบบให้เน้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ GEAS มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครจากต่างประเทศสามารถรับตำแหน่งได้ถึง 2 ตำแหน่งจาก GSSP ซึ่งเป็นทุนการศึกษาหลักสูตร Graduate School Scholarship ของ German Ad Exchange Exchange Service (DAAD)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาโท ในสาขาที่กำหนด (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ กฎหมายประวัติการศึกษาวัฒนธรรม และ มนุษยศาสตร์ โดยมุ่งเน้นไปที่เอเชียตะวันออก

– ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนด

– ต้องมีทักษะด้านภาษาในเอเชียตะวันออก (จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี) ที่ระดับ B2 หรือสูงกว่า

– การจะเป็นสมาชิกของนักเรียนดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรนั้น จะขึ้นอยู่กับการประเมินผลหลังจากจบการศึกษาในแต่ละปี

 

วิธีการสมัคร:

โปรดแนบเอกสารเหล่านี้มาพร้อมกับใบสมัคร :

– CV

– จดหมายแนะนำผลงานทางวิชาการที่สนใจ

– โครงร่างสั้นของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดหวัง (สูงสุด 6 หน้า)

– กำหนดการจัดทำวิทยานิพนธ์ และสำเนาของใบรับรองที่เกี่ยวข้องวุฒิการศึกษาและการรับรองทักษะภาษาของคุณ

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

 

ปิดรับสมัคร:

2 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ