มาแล้ว!! ทุนเรียนต่อป.ตรี ไม่จำกัดสาขา จาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ทุน Macquarie University Vice-Chancellor’s International Scholarship เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่เรียนได้โดยไม่จำกัด

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงสุด $10,000 (AUD) (ประมาณ 239,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอนโดย Macquarie University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

-ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัครทุน

-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนที่โดดเด่น และผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

-มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ  IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 83 คะแนนขึ้นไป

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนกับทางมหาิวทยาลัยได้ที่เว็บไซต์ admissions.mq.edu.au

หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแล้ว ผู้สมัครสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.mq.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ