Bond University มอบทุน HDR สำหรับปริญญาเอก เรียนต่อที่ออสเตรเลีย 2018

วันนี้เรามีทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาฝากกันค่ะ โดยทุนนี้มอบโดย Bond University ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ด้านงานวิจัยและฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกโดยเฉพาะ

Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตั้งอยู่ที่ Robina เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 20 อันดับต้นๆ ของโลก

ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ Times Higher Education ที่มีการรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในทุกปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สำหรับทุนการศึกษานี้มอบให้ในส่วนของค่าครองชีพเท่านั้น และนักศึกษาปริญญาโทไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับคือ $27,082.00 (ประมาณ 896,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาในออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท

-ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, ACT และ SAT

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ขั้นที่ 1 แสดงความคิดเห็นถึงความสนใจที่มีต่อคณะ

-ขั้นที่ 2 หาอาจารย์นิเทศ

-ขั้นที่ 3 สมัครเข้าเรียนต่อที่ Bond University

-ขั้นที่ 4 สมัครทุนการศึกษา

-ผู้สมัครจะต้องได้รับใบตอบรับเข้าเรียนต่อจาก Bond University

-ใช้แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาออนไลน์ ที่นี่

-ในกรณีที่สมัครในโปรแกรม HDR นักศึกษาจำเป็นต้องมีวีซ่า ที่อยู่อาศัยและความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bond.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ