รัฐบาลแห่งมณฑลเฮย์หลงเจียง มอบทุนป.ตรี/โท/เอก สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รัฐบาลแห่งมณฑลเฮย์หลงเจียง จัดมอบทุนการศึกษา Heilongjiang Provincial Government Scholarships Program เพื่อเรียนต่อที่ Jiamusi University ในประเทศจีน ซึ่งเปิดรับผู้สนใจในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-สนับสนุนค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

-ค่าเล่าเรียน

-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง

-ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

-ค่าสื่อการสอนพื้นฐาน

-ค่าที่พัก

-การประกันสุขภาพแบบครบวงจร

-ในส่วนของค่าเดินทางและค่าครองชีพ นักศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ยกเว้นชาวจีน

-ผู้สมัครปริญญาตรี: อายุต่ำกว่า 25 ปี มีประกาศนียบัตรมัธยมปลายพร้อมผลการเรียนดีเยี่ยม

-ผู้สมัครปริญญาโท: อายุต่ำกว่า 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี มีผลการเรียนดี

-ผู้สมัครปริญญาเอก: อายุต่ำกว่า 40 ปี มีวุฒิป.โท และผลการเรียนดี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://iec.jmsu.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iec.jmsu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ