ประกวด “Honda Super Idea Contest” ชิงทุน พร้อมลุ้นไปเข้าค่ายทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น!!

Honda ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Honda Super Idea Contest 2018 คิด(ส์)กระหึ่มโลก” ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเข้าค่ายทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

กติกาการประกวด

– ประกวดเป็นประเภทเดี่ยวทั้งชายและหญิง

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

– ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตจากจินตนาการของตัวเอง ผ่านการวาดภาพผลงาน พร้อมเขียนเล่าแนวคิด แรงบันดาลใจ ขั้นตอน วิธีการทำงาน และประโยชน์ของผลงานลงบนกระดาษจินตนาการ

– ต้องเป็นผลงานที่ตรงตามหัวข้อ “คิด(ส์)กระหึ่มโลก” ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือซ้ำกับผลงานที่มีอยู่เดิม

– ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน

– กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในกระดาษจินตนาการให้ครบถ้วน และเป็นความจริง ซึ่งหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลเป็นเท็จ จะถือว่าผลงานนั้นเป็นโมฆะ

 

การส่งผลงาน

– ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2561

– ส่งผลงานได้ที่ [email protected]

 

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/HondaSuperIdea

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ