ห้องเรียนภาษาอังกฤษ: ‘Prepositions Of Place’ คำบุพบทบอกสถานที่อยู่ของวัตถุ

บทเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้! เราขอเสนอเรื่อง “Prepositions Of Place” หรือคำบุพบทบอกสถานที่ในภาษาอังกฤษนั่นเอง :D

โดย Prepositions Of Place นั้นได้แก่ above, in, on, at, underneath, behind, near หรือ within เป็นต้น ซึ่งคำเหล่านี้จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นได้ว่าสิ่งใดอยู่ตรงไหน

หากอยากรู้มากกว่านี้ก็เลื่อนลงไปดูกัน!

 

 

Above / On Top Of / On

– ใช้ ‘Above’ เมื่อวัตถุทั้งสองไม่ได้สัมผัสกัน

– ใช้ ‘On’ หรือ ‘On top’ เมื่อวัตถุทั้งสองสัมผัสกัน

 

The pictures are above the couch. The pillows are on the couch.

 

ความแตกต่างระหว่าง ‘On’ กับ ‘On top’ ?

โดยปกติแล้ว ‘On’ จะถูกใช้กับที่ปกติที่ใช้ในการวางสิ่งของ เช่น

– The keys are on the table.

ทั้งนี้ ‘On top’ จะถูกใช้กับที่ที่ไม่ปกติในการวางสิ่งของ เช่น

– The keys are on top of the refrigerator.

 

 

Under / Below / Underneath / Beneath

– ใช้ ‘Under’ เมื่อวัตถุหนึ่งถูกปกคลุมด้วยวัตถุอื่น

– ใช้ ‘Below’ เมื่อวัตถุหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าวัตถุอื่น

– ‘Underneath’ คือคำที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการของ ‘Under’

– ‘Beneath’ คือคำที่ถูกใช้อย่างเป็นทางการของ ‘Below’

 

Behind / In Front Of

– ทั้ง 2 คำนี้คือคำคู่ตรงข้ามกัน

– โดย ‘Behind’ จะถูกใช้เมื่อวัตถุอยู่ห่างจากคุณไปทางด้านหลัง

– และ ‘In front of’ จะถูกใช้เมื่อวัตถุอยู่ใกล้กับคุณทางด้านหน้า

 

Between / Beside / Next To

– ‘Beside’ และ ‘Next to’ นั้นมีความหมายเหมือนกัน ทั้งนี้ ‘Beside’ จะมีความเป็นทางการมากกว่า ทั้งคู่จะถูกใช้เมื่อวัตถุ A อยู่ข้างๆ วัตถุ B

– ‘Between’ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีวัตถุหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่าง 2 วัตถุ

 

Near / Close To / By

คำเหล่านี้ล้วนมีความหมายเหมือนกัน นั่นคือแสดงให้เห็นว่าระยะห่างระหว่าง 2 วัตถุนั้นไม่ห่างกันมากนัก และจำไว้ว่า ‘Close to’ เป็นเพียงคำเดียวที่ถูกใช้กับ ‘to’ เช่น

– The ball is near to the box.

– The ball is close to the box.

– The ball is near the box.

– The ball is by the box.

ข้อควรรู้:

‘Near by’ นั้นถูกใช้ในความหมายเดียวกัน แต่มักจะถูกใช้ในตอนท้ายสุดของประโยคหรือวลี เช่น

– There’s a box with a ball nearby. 

 

In / Inside / Within / Into

‘In’ และ ‘Inside’ โดยส่วนใหญ่แล้วมีความหมายเดียวกันคืออธิบายว่ามีวัตถุใดอยู่ในวัตถุใด เช่น

– The mouse is in the box. = The mouse is inside the box.

 

คำว่า ‘Into’ จะถูกใช้เป็นคำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว ว่ากำลังมีวัตถุเคลื่อนไปในที่ใดที่หนึ่ง เช่น

– The ball is going into the box.

 

คำว่า ‘Within’ หมายถึง ‘ภายในขีดจำกัด’ นั้นๆ โดยขีดจำกัดนั้นสามารถเป็นได้ทั้งสถานที่, เวลา หรือสเกลอื่นๆ เช่น

– There are five malls within ten miles of here.
(limit of place)

– The law didn’t pass because of disagreements within the government.
(limit of area / class of people)

– She’s written three books within the last year.
(limit of time)

 

Out / Outside / Out Of

‘Outside’ ถูกใช้เพื่อบ่งบอกสถานที่ตั้ง เช่น

– The dog is outside the doghouse.

 

‘Out’ และ ‘Out of’ สื่อถึงการเคลื่อนไหวเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และคำว่า ‘Out of’ ต้องตามด้วยคำนามเสมอ เช่น

– I’m bored. Let’s go out.

– She ran out of the room.

 

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าหลายๆ คนจะเข้าใจการใช้ “Prepositions Of Place” กันมากขึ้นนะ : ) อย่าลืมล่ะว่าจะเก่งภาษาได้ต้องหมั่นฝึกฝนควบคู่ไปด้วยล่ะ

 

ที่มา: espressoenglish

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ