ทุนด้านการวิจัยป.โท และป.เอก จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

Monash International Tuition Scholarship (MITS) คือทุนจาก Monash University หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อทำการวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครต้องมีผลการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้ ที่นี่ โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมัติตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับผลการศึกษา, หัวข้อการวิจัย และประสบการณ์การวิจัย

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

monash

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ