Humber College แจก 10 ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อแคนาดา

ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ภาคเรียน แบ่งเป็น ภาคฤดูหนาว ภาคฤดูร้อนและภาคฤดูใบไม้ร่วง โดยใบสมัครจะถูกพิจารณาจาก ข้อมูลด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในชุมชน จดหมายรับรองและจดหมายแสดงเจตจำนงในการเข้าเรียน

The Humber Institute of Technology and Advanced Learning เป็นที่รู้จักในชื่อ Humber College เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับสนับสนุนทุนสาธารณะตั้งอยู่ที่เมือง Toronto ประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

10 ทุนการศึกษา แบ่งออกเป็น

ทุนเต็มจำนวน 1 ทุน

ทุนสนับสนุน $5,000 1 ทุน (ประมาณ 165,000 บาท)

ทุนสนับสนุน $1,000 8 ทุน (ประมาณ 33,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ใบสมัครจะถูกพิจารณาจากข้อมูลด้านวิชาการ การมีส่วนร่วมในชุมชน จดหมายรับรองและจดหมายแสดงเจตจำนงในการเข้าเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนก่อนจะสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยใบสมัครรับทุนการศึกษาจะรวมอยู่ในโปรแกรมการรับเข้าศึกษาต่อ

 

ปิดรับสมัคร:

29 กันยายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://international.humber.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ