IAESTE ประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศพร้อมมีทุนให้ สมัครได้แล้ววันนี้!!

โครงการ IAESTE ประเทศไทย เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่า The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand

โครงการ IAESTE ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 มีกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนฝึกงานด้านเทคนิคต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ฝึกงานระดับปริญญาตรี โท หรือเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และระดับปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง www.iaeste.kmutnb.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

6 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.iaeste.kmutnb.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ