เตรียมตัวให้พร้อม!! ไทยสมายล์แอร์เวย์ รับสมัครหัวหน้าลูกเรือ-ลูกเรือ Walk-in 6 ส.ค.

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครในประกาศฉบับนี้ และสามารถเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

 

คุณสมบัติของหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน:

-เพศหญิง สัญชาติไทย

-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2531 เป็นต้นไป

-โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

-มีประสบการณ์ในการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน:

-เพศหญิง สัญชาติไทย

-เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2536 เป็นต้นไป

-โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่เคยมีบุตร

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 

คุณสมบัติอื่นๆ:

-ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านภาษาจีน สามารถยื่นผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับที่ 4 ขึ้นไป และผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

-ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับส่วนสูง

-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

-บุคลิกภาพดี สดใสทันสมัย มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีใจรักในการบริการ

 

เอกสารเพิ่มเติม:

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน

-ประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบรูณ์ที่แสดงว่าสอบผ่านครบถ้วนทุกวิชาและสำเร็จการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

-บัตรประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ใบรับรองผลคะแนนทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษจากสภาบัน TOEIC แสดงฉบับจริงที่มีรูปถ่ายเท่านั้น พร้อมสำเนา 1 ชุด

-ใบรับรองผลคะแนนทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หรือ Passport size จำนวน 2 รูป

-หนังสือรับรองการผ่านงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (สำหรับผู้สมัครตำแหน่งหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ) เอกสารรับรองการผ่านงานต้องระบุวันที่เริ่มงาน วันสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเอกสารรับรองการเป็นพนักงานปัจจุบัน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

การแต่งกาย:

ให้ผู้สมัครสวมเสื้อแขนสั้นเหนือศอก กระโปรงสั้นเหนือเข่า 2 นิ้ว ไม่ใส่สูท หากผมยาวต้องรวบผมแต่ไม่จำเป็นต้องเกล้าผม แต่งหน้าให้เหมาะสม ไม่สวมแว่นตา และเหล็กจัดฟัน

 

ขั้นตอน และกำหนดการรับสมัครงาน:

สมัคร Walk-in วันที่ 6 สืงหาคม 2561 ณ THE HALLS Bangkok 79/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 ถนนวิภาวดีรัสิต
แขวง ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 ห้อง The Dinning Room (1stFloor) เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

*ปิดรับบัตรคิวสำหรับผู้สมัครตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 400 ท่านแรก และหัวหน้าพนักงานต้อนรับฯ ไม่จำกัดจำนวน

**เนื่องจากที่จอดรถของอาคารมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การนำรถส่วนตัวมาจอดในบริเวณอาคาร
และไม่อนุญาต ให้ผู้ติดตามเข้ามารอ ณ บริเวณอาคารเปิดรับสมัคร**

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัครหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 5/2561www.thaismileair.comแผนที่

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ