สาระดีๆ ที่ควรรู้ หากต้องการยื่นสมัครฝึกงานที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

วันนี้เรามีสาระดีๆ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ เงื่อนไขการพิจารณา และเอกสารประกอบการสมัครฝึกงาน ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาฝากเหล่านิสิต นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานให้ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมทั้งการยื่นเรื่องสมัคร และเตรียมเอกสารอื่นๆ

โดยปกติแล้วในช่วง 1 ปี ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจะเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วงด้วยกัน รายละเอียดมีดังนี้

 

 

กำหนดการรับสมัคร และช่วงเวลาฝึกงาน:

ช่วงที่ 1 ฝึกงานระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม ของแต่ละปี

ช่วงที่ 2 ฝึกงานระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม ของแต่ละปี

ช่วงที่ 3 ฝึกงานระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ยื่นเรื่องระหว่างวันที่ 1-31 มิถุนายน ของแต่ละปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-รับเฉพาะนิสิต/นักศึกษาที่มีหนังสือแจ้งขอเข้าฝึกงานจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น

-รับเฉพาะนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 หรือ 4 และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

-กรมการกงสุลจะรับนิสิต/นักศึกษาฝึกงานแต่ละช่วงไม่เกิน 20 คน โดยพิจารณาจากคนที่ยื่นสมัครของฝึกงานเป็นเวลาอย่างต่ำ 1 เดือน

-เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน ทางกรมการกงสุลจะออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัคร

-สำเนาทรานสคริปต์ฉบับปัจจุบันที่รับรองสำเนาถูกต้องจากสถาบันการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นสมัครด้วยตนเองที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.consular.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ