แนะนำเว็บไซต์ Thailand Cyber University เปิดโลกการเรียนรู้ออนไลน์ได้ตามอัธยาศัย ฟรี!!

เว็บไซต์ Thailand Cyber University หรือมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ของประเทศไทย เสนอบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ที่เรียนจนจบหลักสูตรสามารถได้รับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาในความร่วมมือได้

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นโครงการของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

รายละเอียดวิชาเรียน:

วิชาเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

1. วิชาเรียนตามอัธยาศัย

ดาวน์โหลดรายชื่อวิชาเรียนตามอัธยาศัย จําแนกตามสาขาวิชา 

ดาวน์โหลดรายชื่อวิชาเรียนตามอัธยาศัย จำแนกตามหน่วยงาน 

2. วิชาสอนเฉพาะกลุ่ม

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ