เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 65 เรียนรู้วัฒนธรรมที่ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 65 และ 66 หากคุณพร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย และเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญเข้าร่วมสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS FORUM รุ่นที่ 65 โดยคุณจะได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม เข้าใจในความแตกต่าง รวมถึงได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเวลา 7 สัปดาห์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเข้าร่วมโปรแกรมเต็มจำนวน เป็นเวลา 44 วัน ที่เมืองซูซูกิ จังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

– มีประสบการณ์ทำงานแบบ full-time ไม่น้อยกว่า 2 ปี

– มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

– ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังด้านล่างนี้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ) ชั้น 8

49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

deqp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ