ทุน ICCR สนับสนุนโดยรัฐบาลอินเดีย สำหรับเรียนต่อป.ตรี โท และเอกที่ประเทศอินเดีย

สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563-2564 (Indian Council for Cultural Relations Scholarship) สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ ที่ประเทศอินเดีย

ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และแฟชั่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

– ค่าที่พักรายเดือน

– ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่อปีการศึกษา

– ค่าการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ประมาณ

– ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐจ่ายตามจริง

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีถึงเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และแฟชั่น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

นักเรียนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ทุน http://a2ascholarships.iccr.gov.in/

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สถานทูตฯ ที่หมายเลข 02-2580300-6 ต่อ 6 หรืออีเมล interpreter.bangkok@mea.gov.in

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ