สมัครแล้ว! ทุน ICSP สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ เรียนต่อที่สหรัฐฯ

ICSP Scholarships คือทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความต้องการทางการเงิน ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ University of Oregon สหรัฐอเมริกา

โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำเสนอและเผยแพร่เกี่ยวกับบ้านเกิด รวมถึงวัฒนธรรมไทยขณะเข้าร่วมโครงการอีกด้วย สามารถดูรายละเอียดได้ดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาลดค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรีในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาใหม่ต้องสมัครเข้าเรียนที่ UO ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุน

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองของสหรัฐฯ, ผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ หรือมีสิทธิ์รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา

– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงหลักฐานความต้องการทางการเงิน

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.00

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่ admissions.uoregon

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uoregon

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ