ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่ Uppsala University ประเทศสวีเดน

Uppsala University Global Scholarships คือทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Uppsala ในระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อถึงประเทศสวีเดน

เป็นทุนการศึกษาที่ช่วยลดค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา: 

ทุนลดค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศนอก EU / EEA และสวิสเซอร์แลนด์

– มีความสามารถทางวิชาการ

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทกับทางมหาวิทยาลัย Uppsala ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครขอรับทุนการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทก่อน จากนั้นจึงสามารถขอทุนกับทางมหาวิทยาลัย โดยสามารถสมัครเรียนได้ที่ universityadmissions

 

ปิดรับสมัคร:

3 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uu.se

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ