ทุนฝึกงานเต็มจำนวน IMF 2022 โอกาสฝึกงานระยะสั้นที่ USA (มีเบี้ยเลี้ยง)

IMF Internship เป็นทุนฝึกงานแบบเต็มจำนวนที่มีเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษาฝึกงาน มีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการประมาณ 10 – 12 สัปดาห์ เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่สนใจฝึกงานภาคฤดูร้อนได้เข้าร่วมการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แบบมืออาชีพ

 

 

ตามปกติแล้ว ทุนฝึกงานนี้จะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตาม แต่ละตำแหน่งงานมีกำหนดหมดเขตรับสมัครที่แตกต่างกันไปเพื่อเพิ่มโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจร่วมเดินทางไปฝึกงานที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ทุนนี้จะคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจำนวน 50 คนจากทั่วโลกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อรับการสนับสนุน โดยการฝึกงานนี้จะเปิดรับสมัครในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์ การวิจัย กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล และการสื่อสาร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : IMF

ระยะเวลาของโครงการ : 10 – 12 สัปดาห์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

รูปแบบการสนับสนุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เบี้ยเลี้ยง และประกันสุขภาพ

 

คุณสมบัติ:

✦ หลักสูตรด้านกฎหมาย

– อายุไม่เกิน 32 ปี ขณะที่เข้าร่วมการฝึกงาน

– สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร LLM, JD ไม่เกิน 1 – 2 ปี หรือปริญญาขั้นสูงด้านกฎหมายที่เทียบเท่า

 

✦ ระดับปริญญาโท

– อายุไม่เกิน 28 ปี ขณะที่เข้าร่วมการฝึกงาน

– ยังเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ ณ เวลาที่สมัคร (ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

 

✦ ระดับปริญญาเอก

– อายุไม่เกิน 32 ปี ขณะที่เข้าร่วมการฝึกงาน

– เป็นนักศึกษาที่ต้องกลับไปเรียนต่อหลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

IMF Internship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ