การแข่งขันชิงทุนการศึกษา IMSISS และ ERASMUS Mundus สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2018

มหาวิทยาลัยGlasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษและเป็นหนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยโบราณของสกอตแลนด์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการรักษาความปลอดภัย การวิเคราะห์ข่าวกรองและกลยุทธ์ (IMSISS)ประจำปี 2018

หลักสูตรปริญญาโทด้านการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลข่าวกรองและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ(IMSISS) เป็นหลักสูตรปริญญาโทร่วมกับ Erasmus Mundus (EMJMD) ระยะเวลา 24 เดือน

ที่พัฒนาโดยกลุ่มมหาวิทยาลัยในในยุโรป 4 สถาบันคือ มหาวิทยาลัย Charles ในกรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) , มหาวิทยาลัยเมือง Dublin (ไอร์แลนด์) ,มหาวิทยาลัย Glasgow (สหราชอาณาจักร) และ OTH Regensburg (เยอรมนี)

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา IMSISS ประกอบด้วย:

-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่รวมถึง ค่าเล่าเรียน ค่าประกันเต็มรูปแบบ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในโครงการศึกษา EMJMD นอกจากนี้ยังรวมค่าเดินทางและค่าย้ายที่อยู่ เงินช่วยเหลือรายเดือน Aa ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของโครงการศึกษา EMJMD

-เงินสนับสนุน 4,500 ยูโรต่อปี (ประมาณ 176,800 บาท) สำหรับนักเรียนจากประเทศในโครงการ

-เงินสนับสนุน 9,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 353,700 บาท) สำหรับนักเรียนจากประเทศพันธมิตร

-จำนวนเงินที่เกินกว่างบสนับสนุนที่ต้องจ่ายจะต้องได้รับการเอื้อเฟื้อโดยองค์กรที่เข้าร่วมโครงการและจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาได้

-เงินสมทบค่าเดินทางและย้ายที่อยู่ 1,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 39,300 บาท) สำหรับนักเรียนจากประเทศในโครงการ 2,000€ ต่อปี (ประมาณ 78,600 บาท)สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง + 1,000€ (ประมาณ 39,300 บาท) สำหรับค่าย้ายที่อยู่สำหรับนักเรียนจากประเทศพันธมิตรซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ห่างจาก EMJMD HEI ที่ประสานงานกับ HEI น้อยกว่า 4,000 กม. และ 3,000€ ต่อปี (ประมาณ 117,900 บาท)สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง + 1,000€ (ประมาณ 39,300 บาท) สำหรับค่าย้ายที่อยู่สำหรับนักเรียนจากประเทศพันธมิตรที่มีสถานที่ตั้งตั้งอยู่ที่ 4,000 กม. ขึ้นไปจาก หน่วยประสานงานEMJMD HEIโดยจะคำนวนระยะทางด้วยหารใช้เครื่องคิดเลขEACEA

-เงินสนับสนุนค่าครองชีพ 1,000 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 39,300บาท)

-สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของโครงการศึกษาEMJMD (สูงสุด 24 เดือน)ซึ่งจะมอบให้กับผู้ที่ถือวีซ่าตามระยะเวลา EMJMD (การวิจัย / การวิจัย / การจัดตำแหน่ง / การเตรียมวิทยานิพนธ์) ที่ใช้ในประเทศที่พำนักอยู่

-ซึ่งเงินสนับสนุนนี้จะมอบให้สูงสุดสามเดือนสำหรับใช้ในประเทศพันธมิตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านความมั่นคง ความปลอดภัยและการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (IMSISS) (นักเรียนในหลักสูตรปริญญานี้จะศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยในปัจจุบันอันหลากหลาย เช่น การ
ก่อการร้าย สงครามกลางเมืองและความขัดแย้ง การอพยพย้ายถิ่นฐาน การรักษาความปลอดภัยด้านพลังงาน การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงอาชญากรรมที่มีความผิดทางอาญาระดับนานาชาติและร้ายแรง)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติ: ทุนการศึกษา IMSISS สามารถมอบให้นักเรียนได้จากทุกภูมิภาคทั่วโลก แต่ไม่เกินประเทศละ 3 คนหรือที่มีสัญชาติเดียวกันในสาขาเดียวกัน

-คุณควรมีวุฒิการศึกษา 2.1 เกียรตินิยมหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะสาขาต่อไปนี้
-การเมือง
-ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
-ประวัติศาสตร์
-การศึกษาด้านพื้นที่และวัฒนธรรม
-กฎหมาย
-สังคมวิทยา
-อาชญาวิทยา
-ภูมิศาสตร์
-มนุษยวิทยา
-คอมพิวเตอร์
-ภาษาศาสตร์สากล
-การศึกษา
-จิตวิทยา
-การศึกษาสื่อและการสื่อสารมวลชน
-ภาษาสมัยใหม่หรือธุรกิจ

-สาขาวิชาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้จะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความมั่นคง ความฉลาดและการวิเคราะห์ความเสี่ยงก็จะได้รับการพิจารณา คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะประเทศได้จากหน้าข้อมูลประเทศของเรา

-หากคุณไม่แน่ใจว่าการศึกษาระดับปริญญาของคุณผ่านเกณฑ์หรือไม่ สามารถส่งอีเมลล์สอบถามได้

-นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จำเป็นต้องติดต่อสถาบันการศึกษาของเราซึ่งเป็นวิทยาลัยนานาชาติของ Glasgow ซึ่งมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมศึกษาในระดับปริญญาโท

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารที่กำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

26 มกราคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มใบสมัคร

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ