ทุน IIE-SRF 2021 สนับสนุนนักวิชาการพลัดถิ่น มูลค่าสูงสุด 800,000 บาท พร้อมสวัสดิการอื่นๆ

กองทุนช่วยเหลือนักวิชาการของสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ (IIE-SRF) 2021 เปิดรับสมัครโครงการ IIE-SRF ที่จะให้การสนับสนุนนักวิชาการพลัดถิ่นเพื่อร่วมวิจัยหรือทำการสอนร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในเครือพันธมิตรที่มีอยู่ทั่วโลก

ทุนนี้ จะมอบทุนสนับสนุนรายปีมูลค่า 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 800,000 บาท) พร้อมสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการชั่วคราวในสถาบันการศึกษาระดับสูงทุกที่ในโลกที่เข้าร่วมกับ IIE-SRF เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย หลังจากหมดสัญญาสามารถสมัครปีที่ 2 ต่อได้

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจนไม่สามารถทำงานต่อในประเทศบ้านเกิดได้

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับที่สูงสุดในสาขาของตัวเอง

– มีประสบการณ์การสอน และ/หรือ การทำวิจัยที่สำคัญในระดับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงอื่นๆ

– มีประวัติการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

– แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางวิชาการ

– แสดงทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทางวิชาการหรือโฮสต์ที่ให้การตอบรับ

*ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามคุณสมบัติและประสบการณ์ทางวิชาการ คุณภาพและ/หรือศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งความเร่งด่วนของภัยคุกคามที่พวกเขากำลังเผชิญ*

 

การสนับสนุน:

– สัญญาการทำวิจัยร่วมหรือการสอนในสถาบันที่ปลอดภัยระยะเวลา 1 ปี (มีสิทธิ์ได้รับการต่อสัญญา)

– ทุนสนับสนุนสูงสุด 25,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 800,000 บาท)

– ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

– เงินทุนสำหรับการย้ายถิ่นฐานไปยังสถาบันเจ้าภาพ

– การสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพผ่านคู่มือทรัพยากรและการเข้าถึงเครือข่ายวิชาการ CV และการตรวจสอบเอกสารอื่นๆ การให้คำแนะนำทางด้านอาชีพและโอกาสอื่นๆ

– การสนับสนุนเฉพาะจาก IIE-SRF และพันธมิตร

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 กรกฎาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION’S SCHOLAR 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ