ม. ศิลปากร เปิดรับตรงหลักสูตร “นิติวิทยาศาสตร์” ระดับ ป.โท-เอก พร้อมรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ใครที่ชื่นชอบการสืบสวนสอบสวน และมีความฝันอยากลงลึกไปในสาขาอาชญาวิทยา บอกเลยว่านี่คือโอกาสดีสุดๆ

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2549 เป็นเวลา 15 ปี มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือทางด้านวิชาการเป็นอย่างดี

นอกจากนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสถาบันนิติเวชวิทยา ฯลฯ

มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยค่ะ

 

 

ลักษณะหลักสูตร:

โครงสร้างหลักสูตรเน้นการประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ เป็นพหุวิทยาการ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใด ทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

แบ่งออกเป็น 2 ระดับการศึกษาได้แก่

– หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี)

– หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม (ปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี)

*หลักสูตรปริญญาเอก สาขานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อเนื่องได้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศิลปากร*

**ผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เพราะจะมีการสอนเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์แทรกอยู่ในรายวิชาบังคับให้อยู่แล้ว**

นอกเหนือจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยตามที่หลักสูตรกำหนดให้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาที่ตรงตามเงื่อนไข

ในส่วนของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ผู้เรียนสามารถเลือกทำได้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคมศาสตร์ประยุกต์กับงานทางนิติวิทยาศาสตร์ ขึ้นกับความสนใจ ความถนัดและภูมิหลังของผู้เรียน เพราะหลักสูตรมีทรัพยากรสนับสนุน ทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเงินทุนวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้โดยตรงที่คุณสารัตน์ ล้วนดี 08-8878-986 หรือ คุณปิยาภา จันทร์มล 093-519-9930 หรือคณะวิทยาศาสตร์ 034-147-003

หรือติดต่อเฟซบุ๊ก : Forensic Science Silpakorn

 

หมดเขตรับสมัคร:

2 กรกฎาคม 2564

 

สอบถามเพิ่มเติม:

Forensic Science Silpakorn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ