ข่าวดี!! ม.ไลพ์ซิช สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เพื่อเข้าร่วมอบรม 4 เดือน ที่เยอรมนี

มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช (The University Leipzig) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เสนอหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาการจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา 4 เดือน (1 เมษายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562)

โดยเชิญชวนบุคลากรทางการกีฬาของประเทศไทยที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เข้าร่วมการอบรม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดงานจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป – กลับประเทศเยอรมนี ผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมหลักสูตรอบรม International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาการจัดการกีฬา (Sports Management) ระยะเวลา 4 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาในสาขาการกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์การเป็นนักกีฬาและการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา

-มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือ itk.spowi.uni-leipzig.de/startseite

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ