International Master’s Fellowships ทุนวิจัยปริญญาโท สูงสุด 5,100,000 บาท

International Master’s Fellowships โครงการทุนการศึกษาจาก UK Wellcome Trust เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ – ปานกลาง ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถยื่นเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยทุกที่ทั่วโลก

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะจบระดับปริญญาตรี สามารถสมัครหลักสูตร Postgraduate training นี้ได้ พร้อมได้ทุนสนับสนุนการศึกษา และค่าครองชีพอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษา £120,000 (ราว 5,100,000 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าครองชีพ £16,000 – £18,000 (ราว 680,000 –  765,000 บาท) ต่อปี

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตร Postgraduate training ในสาขาวิชา Clinical หรือ Public Health ระยะเวลา 30 เดือน แบ่งเป็นดังนี้

– หลักสูตรปริญญาโท 12 เดือน

– โครงการวิจัย 18 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ – ปานกลาง (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยเกียรตินิยมอันดับสอง (2:1) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– งานวิจัยของผู้สมัครมุ่งเน้นไปที่สายสุขภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letter of recommendation (ไม่เกิน 500 คำ)

– Research proposal

– รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– รอบที่ 1: 13 เมษายน 2021 (เวลา 17.00 น. BST)

– รอบที่ 2: 24 สิงหาคม 2021 (เวลา 17.00 น. BST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

wellcome

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ