ทุน YZU Scholarship 20% – 100% ระดับ ป.ตรี-โท-เอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่ไต้หวัน

ทุนการศึกษาที่ไต้หวัน!! กับทุน YZU Scholarship ที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ที่ Yuan Ze University ตั้งอยู่ที่เมือง Taoyuan แห่งไต้หวัน

ทุนการศึกษานั้นมีตั้งแต่ 20% – 100% รวมไปถึงมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้อีกด้วยค่ะ หากสนใจเรียนต่อที่ไต้หวัน ลองศึกษารายละเอียดตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ ^^

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการศึกษา เช่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

♦ ระดับปริญญาตรี

– International Program in Engineering

– International Program in Electrical & Communication Engineering

– International Program in Informatics

– English Bachelor of Business Administration Program

– English Bachelor of Strategic Communication

 

 

♦ ระดับปริญญาโท

– College of Engineering

– College of Electrical & Communication Engineering

– College of Informatics

– College of Management

– Global Master of Business Administration

 

♦ ระดับปริญญาเอก

– College of Engineering

– College of Electrical & Communication Engineering

– College of Informatics

– Doctor of Philosophy Program

 

– ตรวจสอบหลักสูตรเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 50% ขึ้นไปจากทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี)

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 70% ขึ้นไปจากทั้งหมด (ระดับปริญญาโท)

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาตามที่ทางทุนกำหนด ดังนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรับรองการจบการศึกษาล่าสุด (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)

– Recommendation Letter จำนวน 2 ฉบับ

– Resume

– Statement of Purpose

– รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– หลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤ๋ หรือภาษาจีน

– แฟ้มสะสมผลงาน

– รายงานที่แสดงฐานะทางการเงิน

 

วิธีการสมัคร:

เลือกสมัครได้สูงสุด 3 หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยสามารถสมัครเรียน และสมัครขอรับทุนพร้อมกันได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

@YZUoutreachcenterinTH

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ