ทุนป.ตรี ป.โท และการวิจัย สนับสนุนโดย Anglia Ruskin U. มหาวิทยาลัยในเคมบริดจ์

Anglia Ruskin University มหาวิทยาลัยในเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ จัดมอบทุน International Merit Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการทำวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่ารวมกว่า £9000 (ประมาณ 348,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือการทำวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนต่อแบบเต็มเวลา

-มีผลสอบ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือการทำวิจัย นักศึกษาจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านหนังสือตอบรับหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 

ปิดรับสมัคร:

กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aru.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ