ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ศูนย์วิจัยที่ประเทศเยอรมนี

ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกจาก Max Planck ETH Center for Learning Systems (CLS) เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีให้เลือกในหลายสาขาวิชา

Max Planck ETH Center for Learning Systems (CLS) เป็นศูนย์การวิจัยร่วมกันของ ETH Zurich และ Max Planck Society โดยมีพันธกิจเพื่อดำเนินการวิจัยในการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ ที่ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด 3 ปี แต่สำหรับนักศึกษาที่มีความก้าวหน้าในทางที่ดีสามารถขยายระยะเวลารับทุนได้สูงสุด 1 ปี เพื่อทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก มีส่วนร่วมในงานวิจัยตามสาขาที่กำหนด

-Machine Learning and Empirical Inference of Complex Systems

-Machine Intelligence, including Machine Vision and Natural Language Understanding

-Perception-Action-Cycle for Autonomous Systems

-Robust Model-Based Control for Intelligent Behavior

-Robust Perception in Complex Environments

-Design, Fabrication, and Control of Synthetic, Bio-Inspired, and Bio-Hybrid Micro/Nanoscale Robotic Systems

-Haptic Intelligence

-Data-Driven Computational Biology

-Neurotechnology and Emergent Intelligence in Nervous Systems.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้ที่มีประวัติการศึกษาที่ดี มีปริญญาโทด้านวิศวกรรม / วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ประชานศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / ทฤษฎีระบบควบคุม / ประสาทวิทยาศาสตร์ / วัสดุศาสตร์ / ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ผลงานตีพิมพ์ หรือรางวัลที่ได้รับ

-จดหมายแนะนำตัว (1-2 หน้า)

-สำเนาปริญญาบัตร และทรานสคริปต์

-จดหมายอ้างอิง 2-3 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

-ใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

12 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

learning-systemsis.mpg.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ