Manchester Metropolitan University แจกทุนเรียนต่อป.โท ที่สหราชอาณาจักร

Manchester Metropolitan University แจกทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 (ประมาณ 76,000 บาท) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1

ทุนการศึกษามูลค่า £1,500 (ประมาณ 58,000 บาท) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัคเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่ Manchester Metropolitan University และเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 หรือมกราคม 2020

2. ผู้สมัครเรียนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์จะไม่ได้รับทุนนี้

3. ต้องเป็นผู้ที่มไม่เคยเรียนต่อใน Manchester Metropolitan University มาก่อน

4. ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

5. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่ ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ทุนสำหรับการเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน 2019 หรือมกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.mmu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ