ทุนสนับสนุนระดับป.ตรี และป.เอก จาก U. of Wolverhampton มหาวิทยาลัยใน UK

เชิญนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาจากอธิบการบดี Vice-Chancellor’s International program เพื่อเริ่มเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก ที่ University of Wolverhampton มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน £1,000 เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 38,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรป.ตรี หรือป.เอก

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนเต็มเวลา และไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ จากมหาวิทยาลัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-หนังสือเดินทาง

-Personal Statement

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาเอก หากผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมทางมหาวิทยาลัยจะทำการติดต่อไป

 

ปิดรับสมัคร:

กันยายน 2019 และมกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wlv.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ