คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างหลายตำแหน่ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวรวม 9 อัตรา รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 23,630 บาท

 

ลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน13,285 บาท

3. นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 23,630 บาท

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ

ลูกจ้างชั่วคราว

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน13,285 บาท

– วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

– ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขาการเงินและบัญชี

4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000บาท

– ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2926-9662

 

ปิดรับสมัคร:

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

ลูกจ้างชั่วคราวรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ