ทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี & สูงกว่า ป.ตรี สูงสุดเกือบ 400,000 บาท ที่ CWU, USA

โอกาสศึกษาต่อพร้อมได้รับทุนการศึกษาที่สหรัฐอเมริกา! กับทุน International Scholarship จาก Central Washington University ทั้งในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

เป็นทุนการศึกษาสูงสุดถึงเกือบ 400,000 บาท ขึ้นอยู่กับผลการศึกษา และผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นของนักศึกษา ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด $12,800 (ราว 390,000 บาท) ขึ้นอยู่กับผลการเรียน และอัตราค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา 2020/2021

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทาง Central Washington University เปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

– แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางวิชาการและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนดีในระดับมัธยมปลาย และจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.70

– ผู้สมัครระดับสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากสถาบันที่มีชื่อเสียง และจบการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0

– ผู้สมัครโปรดทราบว่าทุนการศึกษาจะมอบให้อีกครั้งในแต่ละปีการศึกษา โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมของแต่ละปี

 

วิธีการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สมัครทางออนไลน์และดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

cwu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ