ทุนสำหรับผู้หญิงตั้งแต่ระดับป.ตรี – สูงกว่าป.เอก ด้าน Med, Eng & Sci ที่ USA

ทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเปิดรับสมัครแล้ว!! กับทุน International Scholarship for Women 2021-2022 ที่ไม่ว่าจะระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาเอก หรือระดับสูงกว่าปริญญาเอกก็สมัครได้!

เป็นทุนที่สนับสนุนครอบคลุมเกือบทุกอย่างเลยล่ะ ทั้งค่าประกันสุขภาพ, ค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ ฯลฯ สำหรับใครที่สนใจด้าน Medical, Engineering และ Science และได้รับเข้าศึกษาต่อที่สถาบันที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็สมัครได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ประกันสุขภาพ

– ค่าตั๋วเที่ยวบินไป-กลับ US$1600 (ราว 50,000 บาท)

– ค่าหนังสือ US$1000 (ราว 30,000 บาท) ต่อปี

– เงินสนับสนุนระดับปริญญาตรี US$18,000 (ราว 560,000 บาท) พร้อมค่าครองชีพ US$1200 (ราว 370,000 บาท)

– เงินสนับสนุนระดับปริญญาโท US$28,000 (ราว 870,000 บาท) พร้อมค่าครองชีพ US$1600 (ราว 50,000 บาท)

– เงินสนับสนุนระดับปริญญาเอก US$26,000 (ราว 810,000 บาท) พร้อมค่าครองชีพ US$1800 (ราว 56,000 บาท)

– เงินสนับสนุนระดับหลังปริญญาเอก US$32,000 (ราว 1,000,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท, ระดับปริญญาเอก และระดับหลังปริญญาเอก ที่สถาบันใดก็ได้ในสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชาดังนี้

– Medical

– Engineering

– Science

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาผู้หญิงจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร ยกเว้นประเทศอิหร่าน

– มุ่งมั่นที่จะอุทิศตัวเองให้กับแผนการศึกษาที่ตั้งใจไว้

– วางแผนที่จะกลับไปที่ประเทศบ้านเกิดของตนเพื่อประกอบอาชีพ

– มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 6.0 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเพื่อเข้าศึกษาต่อจากสถาบันในสหรัฐอเมริกา

– Resume

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– Research proposal (สำหรับระดับปริญญาเอก)

– Study plan (สำหรับระดับปริญญาโท)

– Motivation letter

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

shebegan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ