ทุนป.เอก สำหรับนศ.ต่างชาติ เรียนต่อที่ Ruhr University Bochum ประเทศเยอรมนี

Ruhr University Bochum มหาวิทยาลัยในโบคุม ประเทศเยอรมนี จัดมอบทุน International Student Fellowship ในระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยทุนนี้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-มูลค่า 1,300 ยูโร (ประมาณ 48,000 บาท) สูงสุด 6 เดือน (ผู้รับทุนจะต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพ)

-การฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาการวิจัยของ SFB 874

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ทำการวิจัยในหัวข้อ SFB 874 พร้อมเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการริเริ่มโครงการปริญญาเอกใน SFB

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่เคยอาศัยอยู่ในเยอรมนีมาก่อน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ใบปริญญาบัตร

-ชื่อและที่อยู่ของผู้รับรอง 2 ท่าน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล sfb874-irtg@rub.de

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ruhr-uni-bochum.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ